Over SportSurplus

Een evenement organiseren, het gebeurt jaarrond. Ze hebben meer dan ooit plaats gekregen binnen het hedendaags organiseren en besturen. Overheden, verenigingen, het bedrijfsleven, marketing- en onderzoeksbureaus en onderwijsinstanties vinden elkaar, werken samen en breiden daarmee hun netwerk en relaties uit. Evenementen laten een legacy achter in de vorm van trots, sportparticipatie, werkgelegenheid en nieuw initiatieven tussen betrokken partijen.

Waar SportSurplus in komt…

Eventmanagement

Van SportSurplus mag verwacht worden een moderne manier van organiseren binnen de evenementenwereld. Een dynamische wereld met een veelheid aan samenwerkingsverbanden, innovaties en creativiteit. Geen enkel evenement is hetzelfde, als ook de manier van organiseren. Onder een moderne manier van organiseren mag onder meer verstaan worden:

 • oog hebben voor de economische impact van een evenement
 • brede inzetbaarheid binnen de organisatie, waaronder:
  • Logistiek & Transport
  • Communicatie
  • Accreditatie
  • Inzet Eventmakers [betere benaming dan vrijwilligers]
  • Onderzoek
 • het inzetten van (een combinatie van) nieuwe media
 • het zoeken van verbanden en samenwerkingen in het netwerk

Bekijk eerdere projecten onder het tabblad ‘Portfolio’.

Economische impact

Steeds vaker ziet SportSurplus dezelfde terugkerende vragen en knelpunten bij organisatoren, overheden en het bedrijfsleven. De vraag rijst wat een evenement oplevert. Is het rendabel om een evenement te organiseren? Hoe kan het evenement waardevoller zijn voor het publiek, bedrijfsleven en overheden? Op welke wijze kunnen organisatoren, overheden en het bedrijfsleven samenwerken? Hoe betrokken voelen deze partijen zich? Wat gebeurt er na afloop met de betrokken partijen? Dit zijn zo maar wat voorbeeldvragen die bij ieder willekeurig evenement terugkomen.

Volgens de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen worden evenementen geëvalueerd door SportSurplus. De meest voorkomende evaluaties zijn de economische impact en de maatschappelijke impact.

SportSurplus stelt zich ten doel de economische impact van een evenement te maximaliseren door advisering en vervolgens ontwikkeling en implementering van interventies. Door een tweede evaluatie te doen wordt het effect hiervan zichtbaar. Kortom; de surplus bereiken.

SportSurplus is de bindende (f)actor in een krachtenveld van organisatoren, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarbij ziet SportSurplus een verschil tussen wat overheden willen en wat andere actoren kunnen. SportSurplus brengt de partijen dichter tot elkaar brengen en kijkt verder dan het evenement zelf.

Bekijk het portfolio van eerdere onderzoeken hier!

________________________________________________________________________________

Neem voor vragen gerust contact op via tom@sportsurplus.nl.

Tom Froon

Mail: tom@sportsurplus.nl

Instagram: @sport_surplus

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial